Je tu středa a s ní i další středeční týdeník. V dnešním vydání bychom Vám rádi ukázali nějaké tipy, jak udržovat Váš biobazén opticky atraktivní a s optimální kvalitou vody. Pro majitele biologicky čištěného bazénu jsme připravili NÁVOD K OBSLUZE A PÉČI O SYSTÉM, který se podrobně věnuje kompletní údržbě a péči o bazén. Pravidelná údržba je důležitá pro maximální kvalitu vody. Začněme tím, co nás čeká již brzy a to odzimováním bazénu po zimě. JARNÍ ÚDRŽBA A OBNOVA PROVOZU BIOFILTRU Po zimní přestávce (kdy se již neočekává žádný mráz) by měl být filtrační systém znovu uveden do provozu. Následují nezbytné kroky, které je třeba udělat. – proveďte důkladné čištění bazénu (především plavecké části) – nainstalujte čerpadlo zpět do skimmeru – proveďtě čištění biologického filtru (jak postupovat naleznete v návodce) – je-li nutné, doplňte vodu s nízkým obsahem fosfátů (<10 mikrogramů) – zkontrolujte průtok (jestli není ucpaný skimmer) a spusťe provoz biofiltru, který poběží 24 hodin denně – zkontrolujte rostliny ve filtrační zóně PODZIMNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA Pokud teplota vody trvale klesne pod 18°C, zpravidla provádíme vyčištění filtrační zóny. Před prvními mrazíky je pak dobré zastřihnout rostliny. – proveďte důkladné vyčištění bazénu – vyjměte ze skimmeru čerpadlo a proveďte jeho údržbu – zastřihněte rostliny – zazimujte bazén pomocí tlakových podložek Průběžná údržba bazénu je zásadním předpokladem pro optimální kvalitu vody. Údržba spočívá zejména v pravidelném čištění sítka skimmeru, aby nedošlo k narušení stáleho a rovnoměrného proudění vody do filtru a poté pravidelné čištění plavecké části bazénu. To lze provést buď ručně nebo za pomoci čistícího robota.