Nativee

NATIVEE

TECHNOLOGIE

profesionální a individuální
biofiltr pro váš bazén

BioWaterPool FlowBlow je první profesionální distribuční systém pro vertikální průtokové filtry, které kombinují dokonalou distribuci při různém průtoku s funkcí proplachování stlačeným vzduchem v potrubním systém

JAK FUNGUJE SYSTÉM
FLOWBLOW?

Princip biologické úpravy vody je založen na cílené kultivaci biofilmu ve filtračním materiálu. Ten při svém růstu odebírá z vody živiny, které se hromadí v důsledku využívání bazénu a povrchových vstupů. Bez vhodné úpravy vody by tyto vstupy vedly k tvorbě řas. Filtrační systém FlowBlow obsahuje speciální filtrační materiály, kterými rovnoměrně a neustále proudí voda, čímž se na nich tvoří biofilm. Voda se tak zbaví všech živin a, čímž se stane biologicky stabilní a přirozeně čistá. Hromadný vývoj řas, planktonu nebo bakterií v bazénu není při běžné zátěži možný. Není zapotřebí žádná dezinfekce ani chemie!

Filtrace FlowBlow se vyznačuje vertikálním prouděním vody s minimální spotřebou energie. Striktně definovaný objem filtračního materiálu ve spojení s rychlým přítokem nabízí optimální podmínky pro růst biofilmu (přítok x obsah živin = růst biofilmu). Vysokou spolehlivost filtru zaručuje pouze jedna velikost frakce filtračního materiálu, která velmi usnadňuje čištění systému.

Proplachování filtračního lože stlačeným vzduchem umožňuje rychlé a téměř úplné vyčištění tělesa filtru, čímž se opět zaručí rovnoměrné a trvalé proudění filtračního materiálu.

VLASTNOSTI

– úspora energie díky 12V čerpadlům 

– efektivní čištění filtru stlačeným vzduchem

– dlouhodobě perfektní průtok filtrem

– žádná stojatá voda = žádné škodlivé choroboplodné zárodky

– prostorově úsporná instalace

Filtrační materiály
v systému FLOWBLOW

Systém FlowBlow zajišťuje rovnoměrný průtok s možností současného čištění filtračních materiálů. Do systému FlowBlow lze použít velké množství filtračních materiálů, my však doporučujeme dva materiály: WM ZeoSafe a DoloSafe-XS (certifikovaná dolomitová drť 4/6mm).

WM ZeoSafe je kvalitnější filtrační materiál, obsahuje speciálně upravený a tedy nízkofosfátový zeolit. Systémy, které jsou vybaveny zeolitem jako filtračním materiálem, se označují jako přírodní bazény kategorie 5. Zeolit je přírodní katex a má několik funkcí při úpravě vody, které optimalizují hospodaření s živinami. Zjednodušuje hnojení, zamezuje náhlému výskytu dusitanů, obohacuje biofilm a rostliny o živiny, čímž se ještě více biofilm vyskytuje uvnitř filtru a stěny bazénu jsou tak čistější. Dále se urychluje tvorba minerálního apatitu (vazba fosfátů), což má další pozitivní vliv na stabilitu systému.

DoloSafe-XS se od ostatních filtračních materiálů odlišuje nízkým obsahem fosfátů a dobrou pufrační kapacitou (tlumí náhlé změny pH). Systémy postavené s DoloSafe-XS jsou klasifikovány jako přírodní bazény kategorie 4. Výhodou oproti WM ZeoSafe je výrazně nižší cena, ale chybí funkce pro managment živin.

Při hnojení systému kategorie 4 je třeba zajistit, aby se to provádělo po malých dávkách, přičemž pře aplikací dusíkatých hnojiv je třeba pro jistotu zkontrolovat hodnotu dusitanů v systému. Pro dostatečné hnojení dusíkem doporučujeme použít plovák pro dávkování dusíku WM. Naproti tomu v systému kategorie 5 lze požadované množství hnojiva přivést najednou, například na jaře.

Oba filtrační materiály mají stejnou velikost frakce a lze je tak vzájemně míchat v libovolném poměru. I malé množství zeolitu znatelně zlepšuje hospodaření se živinami.

PORTFOLIO

Přesvědčivý koncept
flowblow

Systém FlowBlow je první profesionální distribuční systém pro vertikální průtokové filtry, který kombinuje perfektní distribuci přři různých rychlostech průtoku s funkcí proplachování vzduchem v potrubním systému. Systém FlowBlow navíc nabízí díky patentovanému rozvodu různé možnosti čištění, takže ucpané, zabahněné nebo zakořeněné rozvody a s tím spojené nákladné renovace jsou konečně minulostí.

Další výhodou je, že koncept FlowBlow je jediným produktem svého druhu na trhu, který je optimalizován pro kombinaci s energeticky úspornými a prakticky tichými ponornými čerpadly ST 12V.

Díky optimalizované konstrukci filtru je v kompaktním objemu filtru realizována extrémně velká, dlouhodobě rovnoměrná průtoková plocha, aniž by se omezoval objem vody v tělese filtru. Velký objem vody ve filtru znamená hodně místa pro biofilm. V závislosti na provedení a zatížení systému je kapacita dostatečná na jednu koupací sezónu při běžném zatížení. Je-li dosaženo limitu zatížení, musí být filtr odpovídajícím způsobem vyčištěn (sklízení biofilmu).

Rovnoměrný průtok celého filtračního materiálu

Pokud není zaručeno rovnoměrné proudění filtračního materiálu, pak se v určitých oblastech filtračního lože vytvoří sediment. Usazeniny se hromadí vždy tam, kde jsou nejnižší rychlosti proudění. Více usazenin znamená větší lokální spotřebu kyslíku. Při menším přítoku je nižší i přísun kyslíku (pokud je kyslíku málo, je potřeba ho dodávat rozpuštěný ve vodě cca 9 g O2 na m³ vody). Sediment a usazeniny se hromadí více a více, protože se snižuje přítok a dostatek kyslíku, spotřeba kyslíku narůstá a „Infarkt“ systému je nevyhnutelný. Z chemického hlediska k tomuto infarktu dochází v důsledku nahromadění dusitanů, které jsou výsledkem degradace biomasy (která obsahuje sloučeniny dusíku) při nedostatku kyslíku. Pokud je k dispozici dostatek kyslíku, pokračuje oxidace sloučenin dusíku na netoxický dusičnan. Dusitany, známé z konzervační soli, jsou naopak silným baktericidem a vedou k odumírání biofilmu a zastavení růstu rostlin ve filtru. Živiny již nejsou vázány, ale uvolňovány z filtru, což vede k tvorbě řas a usazenin v přírodním bazénu.

Důsledek : bez rovnoměrného průtoku nemůže být funkční biofiltr.

možnosti čištění
filtru flowblow

Pokud je přítok do filtračního systému rovnoměrný, neznamená to, že to tak zůstane navždy. V průběhu času se bez ohledu na směr proudění a filtrační materiál nevyhnutelně vytvoří sediment a usazeniny, které ovlivní rovnoměrné proudění. Kořeny rostlin, které se vždy snaží růst proti proudu vody, pomáhají paralyzovat rozvody filtračních systémů. Zda k tomu dojde po několika týdnech nebo několika letech, závisí především na zatížení, kterému je filtr vystaven.

Důsledek : pokud nechcete pravidelně vyměňovat filtrační lože, potřebujete účinné možnosti čištění filtru a rozvodu. Systém FlowBlow tuto dokonalou distribuci nabízí a výsledkem je rovnoměrný průtok a nejširší možnosti čištění.

Výpočet filtru
Na základě požadovaného výkonu filtru v ekvivalentech osob (PÄP: průměrný přísun fosforu 100 mg na osobu a den) lze vypočítat požadovanou kapacitu filtru. Výsledkem je požadované množství pro definovaný filtrační materiál, který zase nabízí definovaný povrch pro růst biofilmu. V závislosti na geometrii filtru musí být realizován určitý přítok, aby bylo dosaženo požadovaného výkonu.

Úkolem rozvodu je spolehlivě zajistit vodu pro celou plochu filtrační zóny s požadovaným zatížením (m³/m²). 

Podívejte se na další systémy

NATIVEE BIOPOOLS