Nativee

NATIVEE

PRODUKT

profesionální a individuální
biofiltr pro váš bazén

BioWaterPool FlowBlow je první profesionální distribuční systém pro vertikální průtokové filtry, které kombinují dokonalou distribuci při různém průtoku s funkcí proplachování stlačeným vzduchem v potrubním systém

Co je potřeba k nastavení
systému FLOWBLOW?

Filtry FlowBlow se obvykle instalují na stejnou úroveň jako bazén, aby se ušetřily stavební náklady a energie. Vyšší nebo nižší filtrační zóna může být také se zvýšeným úsilím implementována. Níže uvedené náčrty vám poskytnou přehled typického uspořádání nejdůležitějších modulů systému a vodního okruhu. 

Jednoduchý princip

– na jednoho koupajícího by mělo být k dispozici 10m³ vody ke koupání –  na 10m³ vody jsou potřeba 2m³ filtračního materiálu (DoloSafe-XS nebo WM ZeoSafe), tj např. na 50m³ je potřeba 10m³ filtračního materiálu

– minimální hlubka filtru FlowBlow je 0,5m, maximální hloubka 2,0m

– šířku a délku filtru FlowBlow lze libovolně zvolit

– čím hlubší (max. 2m), tím menší zóna filtru = efektivní a hospodárné

Vodní koloběh zároveň slouží k povrchovému odsávání (přes skimmer) a k zásobování biologického filtru vodou ke koupání bohatou na kyslík, ale organicky znečištěnou. Voda je ideálně nasávána ze skimmeru s čerpadlem nebo kombinovaného hřídele FlowBlow pomocí jednoho nebo dvou ponorných čerpadel ST 12V. Na výtlakové straně je voda čerpána do biofiltru přes nástavnou šachtu FlowBlow/Shaft Solo nebo FlowBlow Combi šachtu, kde je dokonale rozložena po deskách FlowBlow tak, aby filtrační materiál proudil rovnoměrně svisle zdola nahoru, což má za následek, že je dosaženo cílené kultivace biofilmu na filtračním materiálu a s tím související degradace živin.

Oxid uhličitý vydechovaný biologií je vázán na filtrační materiál „DoloSafe-XS “ a tím likvidován. Pokud je k dispozici také filtrační materiál WM ZeoSafe, živiny, jako je dusík a draslík, jsou také k dispozici v koncentrované formě v loži filtračního materiálu.

Filtry FlowBlow mají vždy vodní převis a nelze je do sucha naplnit štěrkem, protože by to již nezajišťovalo hydrodynamické požadavky na rovnoměrné rozložení.

Voda po průchodu filtrem protéká rostlinami do vodního převisu umístěného nad filtrem a odtud přepadem ( Stěnovou průchodkou ST 110 ) zpět do bazénu. Důležitá je dostatečná výsadba rostlin ve filtrační zóně, která stabilizuje hodnotu pH na 8,4 (přírodní vápenné pufrování). Dále ionty vápníku ze štěrku (uhličitan vápenatý) rozpouštějí kořenové kyseliny rostlin. Ty stabilizují tvorbu biofilmu a přispívají k dodatečné vazbě fosfátů ve formě apatitu (fosforečnan vápenatý). Pokud si přejete mít vestavěný filtr (např. pod dřevěnou terasu), ve kterém nejsou vysázeny žádné rostliny, musíte tyto vápenaté soli kořenových kyselin doplnit uměle ve formě kořenové vody WM.

FLOWBLOW - KOMBINOVANÁ ŠACHTA
řez

fLOWblow - kombinovaná šachta
pohled shora

FLOWBLOW - skimmer s čerpadlem
řez

fLOWblow - skimmer s čerpadlem
pohled shora

FLOWBLOW - skimmer s čerpadlem, oddělená filtrační zóna
řez

fLOWblow - skimmer s čerpadlem, oddělená filtrační zóna
pohled shora

FLOWBLOW - zvýšená filtrační zóna
řez

fLOWblow - zvýšená filtrační zóna
pohled shora

Podívejte se na další systémy

NATIVEE BIOPOOLS