Nativee

NATIVEE

FAQ

Nejčastější dotazy

– voda je šetrná k pokožce a nedochází k jejímu vysušování díky přirozené hodnotě pH 8,4

– voda není škodlivá pro organismus – žádné použití toxických chemikálií, jako je chlór a podobně

– voda jasná jako horské jezero

– po sezóně není třeba měnit vodu a tichá čerpadla mají nízké náklady na energie

– nízké nároky na údržbu díky použití bazénových robotů

– plně biologické čištění a dezinfekce vody

– oáza klidné a čisté vody

Princip biologické úpravy vody je založen na cílené kultivaci biofilmu filtračním materiálem. Při svém růstu biofilm odebírá z vody živiny, které se ve vodě hromadí v důsledku otevřených povrchových vstupů. Bez vhodné úpravy vody by docházelo k tvorbě řas. Ve filtračním systému jsou speciální filtrační materiály, kterými  rovnoměrně a neustále proudí voda, přičemž se na nich tvoří biofilm. Voda se tak zbaví všech živin, čímž se stane biologicky stabilní a přirozeně čistá. Hromadný rozvoj řas, planktonu nebo bakterií v bazénu není při běžné expozici a správném používání možný. Ošetření chlórem či jiná dezinfekce tedy není nutná a také nežádoucí.

Filtr se vyznačuje minimální spotřebou energie. Striktně definovaný objem filtru ve spojení s rychlým průtokem poskytuje optimální podmínky pro růst biofilmu (průtok x obsah živin = růst biofilmu). Na rozdíl od běžných, většinou složitých vrstvených filtrů se používá pouze jedna zrnitostní frakce filtračního materiálu, což má za následek vysokou provozní spolehlivost.

Pročištění filtračního lože stlačeným vzduchem navíc umožňuje rychlé a téměř bezezbytkové čištění tělesa filtru a zaručuje tak rovnoměrné a trvalé proudění vzduchu k filtračnímu materiálu ve všech oblastech, přičemž lze filtr vyčistit během velmi krátké doby.

Voda splňuje všechny normy zákonných hygienických předpisů. Vzhledem k tomu, že soukromé systémy jsou stavěny stejnou technologií jako veřejně používané systémy, které podléhají přísným zákonným limitním hodnotám hygienické vyhlášky pro bazény a koupací zařízení, lze předpokládat, že kvalita vody je bezchybná. Tuto kvalitu potvrdilo i mnoho vědeckých studií.

Biobazén společnosti NATIVEE vykazuje hodnotu pH ve vodě 8,4. Každé horské jezero má úplně stejnou hodnotu. To souvisí s koncentrací CO2 ve vzduchu, který dýcháme, a je zde v rovnováze vápno-kyselina uhličitá. Naproti tomu hodnota pH chemicky upravené vody je nastavena mezi 7,0 – 7,4, aby chemické čištění fungovalo. Chemicky upravená voda v běžných bazénech potřebuje tuto hodnotu pH, aby chemikálie fungovaly jako cytotoxiny nebo jiné chemikálie jako oxidační činidla. Vzhledem k tomu, že každá vodní plocha se snaží dosáhnout hodnoty pH 8,4, v běžných bazénech se ke snížení této hodnoty pH obvykle používá kyselina chlorovodíková. To vyžaduje pravidelné měření a vhodné dávkování kyseliny chlorovodíkové.

Právě této hodnoty pH si každý všimne nejvíce. Vzhledem k tomu, že tato hodnota pH je v přírodní vodě 8,4 , voda s touto hodnotou nevysušuje pokožku ani zdaleka tolik jako voda chemicky upravená. Zejména pro lidi s kožními problémy (neurodermatitida, …) je přirozeně upravená voda obvykle tou nejlepší variantou pro neomezující požitek z koupání. Navíc kvalita vody v biobazénu nezpůsobuje suchou pokožku ani pálení červených očí. Negativní účinky jsou téměř nemožné, protože biobazén NATIVEE  nepoužívá chlór a ani jiné chemické přísady. Navíc spotřeba vody a energie je výrazně nižší než v „klasických“ bazénech. Biobazén se naplní pouze jednou a nemusí se na podzim vypouštět jako běžný bazén. To znamená, že tisíce litrů chemicky upravené vody neskončí v životním prostředí.

Biologické čištění vody pomocí systému NATIVEE
Čištění vody je imitováno podle přírody, tak jak probíhá v tekoucí vodě v horských oblastech. Stav křišťálově čisté vody je dosažen nedostatkem živin. Filtrační systémy, které jsou zabudovány do biobazénu NATIVEE, odstraňují příslušné živiny ze systému a pracují na stejném principu jako je to nastaveno v přírodě. Výslednou měkkou a přirozeně čistou vodu nelze vizuálně odlišit od běžné, chemicky upravované bazénové vody.

Chemické čištění vody
Nejběžnější chemickou látkou používanou k udržení čisté vody v běžných bazénech je chlór. Tím se zničí všechny mikroorganismy ve vodě. 

Ano, kvalita napouštěcí vody hraje roli u všech bazénů bez ohledu na to, zda mají chemické nebo biologické čištění. V případě chemické úpravy se nebere ohled na kvalitu plnicí vody. Čím horší je však plnicí voda, tím vyšší spotřeba chemie.

U biobazénu je limitní hodnota pro fosfáty <10𝝁g P/l pro plnicí vodu. Úplný nedostatek živin ve volné přírodě a koupacích bazénech však není reálný. Pokud je plnicí voda silně znečištěná, je nutné ji upravit. Existují jednoduché způsoby, jak to udělat.

V podstatě na dvou faktorech, kvalitě plnicí vody a přísunu živin zvenčí.

Limitní hodnota plnicí vody pro fosforečnany je <10𝝁g P/l. Rozhodující jsou i některé další parametry, které je třeba prověřit vhodným rozborem vody. Silně kontaminovaná plnicí voda musí být upravena. Existují jednoduché způsoby, jak to udělat.

Aby se co nejvíce zabránilo vstupu živin zvenčí, musí být stavebně zajištěno, aby se do přírodního bazénu nedostala žádná kontaminovaná povrchová voda. Stejně tak je třeba používat vhodné stavební materiály, vyhýbat se místům v bezprostřední blízkosti koruny stromů atd.

Pouze přísun živin vzduchem přes pyl apod. bohužel není regulovatelný.

Při správném provozu a dodržování všech návodek a postupů (přísun živin zvenčí) je voda naprosto čistá. Pokud je však přísun živin příliš vysoký, může dojít k zakalení, které biologický filtr po čase opět vyčistí a tím se obnoví absolutní čirost.

Protože se jedná o přírodní úpravu vody, může se v nádrži snadno vytvořit biofilm. To však pravidelně odstraňuje robot na čištění bazénu. V místech, kam se robot nedostane, musíte čas od času použít ruční čištění. Zazimování a jarní spouštění se také provádí v několika jednoduchých krocích.

Biobazén NATIVEE lze bez problémů ohřívat pomocí vzduchového tepelného čerpadla.

Pokud jste nenašli odpovědi na Vaše otázky, napište nám na email: nativee@email.cz nebo nám zavolejte: +420 605 061 656